به اتوماسیون صنعتی برگ خوش آمدید

در جهان هیچ فرآیندی بی دلیل نیست حتی فرو افتادن یک برگ...

برگ در سال 1371 با هدف مشاوره، طراحی، بهبود و ارایه سامانه های فناورانه صنعتی و انتقال دانش و توان مهندسی در زمینه اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق و سامانه های پایش وضعیت (Condition Monitoring) تجهیزات دوار صنعتی تأسیس گردید.

فعالیت‌ها و خدمات برگ

اتوماسیون صنعتی برگ با 30 سال سابقه درخشان

اعتقاد داریم که گذشته و هر آنچه در تاریخچه یک سازمان ثبت شده است با تمام فراز و فرودهایش منشأ یادگیری سازمانی و دستمایه بهبود روزافزون کلیه فرآیندهایش قرار خواهد گرفت.

94%

رضایت مشتری

12+

برند همکار

250+

پروژه موفق

30+

سال سابقه

محصولات جدید برگ

مشتریان برگ