فرایند تقطیر در خلاء

کنترل جریان آب در سیستم خنک کننده در محیط انفجاری


فرایند تقطیر در خلاء یا تقطیر در دمای پایین، یکی از فرایندهای اساسی در پالایشگاه های نفت است که در آن ستون تقطیر در شرایط خلا یا در فشار به طرز قابل توجهی پایین تر از فشار اتمسفری ۷۶۰ میلی متر جیوه قرار دارد. در فشارهای پایین، نقطه جوش قسمت های پایینی تقطیر اتمسفری به اندازه کافی پایین است که محصولات سبکتر بدون کراکینگ و تجزیه می توانند تبخیر شوند. تقطیر در خلا چندین نوع نفت گاز تولید می کند. در مراحل بعدی پالایش، این نفت گازها بیشتر پالایش می شوند تا محصولاتی از قبیل LCO (نوعی از فرآورده های تقطیر)، بنزین و نفتا تولید شود. یکی از مزایای تقطیر در خلا کاهش مصرف سوخت در کوره ها می باشد.

تصویر شماتیک فرایند تقطیر در خلاء

کنترل دمای ستون خلاء با گردش آب انجام می شود. به گردش در آوردن آب در سیستم خنک کننده ستون خلاء از طریق پمپ هایی انجام می شود که برای جلوگیری از تخلیه آب سیستم، در زمان توقف این پمپ ها، از شیر های برقی یا سلونوئیدی استفاده می شود. شیرهای سلونوئیدی مخصوص تقطیر در خلاء باید از نوع ضد انفجار باشند. برای این فرایند شیرهای سلونوئیدی 6519 بورکرت پیشنهاد می شود.

شیر سلونوئیدی ۶۵۱۹ بورکرت

از آنجایی که کنترل سیستم خنک کننده معمولا از طریق PLC‌ به انجام می رسد، لازم است در مسیر کارت خروجی دیجیتال PLC و شیر سلونوئیدی یک بریر دیجیتال وجود داشته باشد. برای این فرایند استفاده از بریر سیگنال دیجیتال PR 9203B پیشنهاد می شود.

بریر سیگنال دیجیتال PR 9203B

جمعی از مصرف کنندگان تجهیزات PR Electronics و Burkert در صنایع کشور:

منطقه ۶ عملیات انتقال گاز: بریر سیگنال هارت 
منطقه ۲ عملیات انتقال گاز: ایزولاتور پالس 
نفت و گاز پارس: ایزولاتور پالس 
فولاد سیرجان ایرانیان: بریر و رله کنترلر 
روغن کشی ناب دانه سمنان: بریر سیگنال هارت 
پلی اکریل اصفهان: ایزولاتور پالس 
پتروشیمی فجر: بریر سیگنال هارت و ایزولاتور پالس 
خمیر مایه الکل رازی: شیر سلونوئیدی آرمیچری و شیر سلونوئیدی پلانجری و  شیر سلونوئیدی نیوماتیک  و ست تجهیزات جانبی
فولاد سیرجان ایرانیان: شیر سلونوئیدی دیافراگمی و شیر سلونوئیدی نیوماتیک و ست تجهیزات جانبی 
پتروشیمی فجر: شیر سلونوئیدی پلانجری و شیر سلونوئیدی نیوماتیک و شیر سلونوئیدی دیافراگمی 

 

0/5 (0 دیدگاه)