سمینار کاندیشن مانیتورینگ ۲

سمینار تخصصی نظارت سوپروایزری در منطقه 5 عملیات انتقال گاز


شرکت برگ با اتکا به بیش از 25 سال سابقه همکاری با بسیاری از صنایع بالادستی از جمله صنایع راهبردی نفت و گاز که موجب کسب تجربیات بسیار ارزشمند در این حوزه شده است و با هدف انتقال دانش کسب شده طی این سال ها به بدنه صنعت کشور و همچنین به منظور نمایش قــــابلیت ها و مزیت های رقابتی خود در زمینه سوپروایزری ماشین های دوار (CM) نسبت به برگزاری این سمینار با حضور واحدهای تعمیرات، عملیات، بهره برداری و ابزار دقیق، مهندسی، آموزش و ICT در محل این شرکت اقدام نمود.

منطقه 5 عملیات انتقال گاز به عنوان یکی از مناطق دهگانه شرکت انتقال گاز ایران به عنوان حلقه میانی زنجیره بخش بالادستی (پالایشگاه ها) و بخش پایین دستی(شرکت های گاز استانی) نقشی بسیار کلیدی در عملیات انتقال گاز ایران دارد. شرکت برگ با اتکا به بیش از 25 سال سابقه همکاری با بسیاری از صنـــــایع بالادستی از جمله صنایع راهبردی نفت و گاز که موجب کسب تجربیات بسیار ارزشمند در این حـــوزه شده است و با هدف انتقال دانش کسب شده طی این سال ها به بدنه صنعت کشور و همچنین به منظور نمایش قابلیت ها و مزیت هـای رقابتی خود در زمینه سوپروایزری ماشین های دوار (CM) نسبت به برگزاری این سمینار با حضور واحدهای تعمیرات، عملیات، بهره برداری و ابزار دقیق، مهندسی، آموزش و ICT در محل این شرکت اقدام نمود.
در این سمینار درباره ریسک ها و زیان های ناشی از عدم حفاظت از ماشین های دوار با ارائه کیس ها و مثال هایی از حــــوادث واقعی صنایع مختلف و لزوم نظارت پیشگیرانه بر این ماشین ها از طریق سیستم های سوپروایزری با هدف پیشگیری از وقوع احتمالی که موجب ضرر و زیان های جبران ناپذیر به این تجهیزات خواهد شد، توضیحات جامعی ارائه گردید.
یکی از مواردی که احتمال افزایش همکاری های آتی بین دو شرکت را افزایش می دهد، تشابه تجهیزات در این منطقه عملیات انتقال گاز با پروژه های پیشین انجام شده توسط شرکت برگ می باشد.

0/5 (0 Reviews)