فروش ویژه محصولات Quantum

ترانسمیتر فشار تفاضلی مدل: TASMP800-DST

 

ترانسمیتر فشار مونوسیلیکونی مدل TASMP800-DSTبه طور خاص برای اندازه گیری فشار تفاضلی است. رنج اندازه گیری فشار تفاضلی در این ترانسمیتر 10kPa الی 1MPa است. سیگنال خروجی این ترانسمیتر جریان 4 تا 20 میلی آمپر است و از پروتکل HART نیز پشتیبانی می کند.
سنسور فشار مونو سیلیکونی این ترانسمیتر، در قسمت بالای بدنه فلزی و با فاصله نسبت به محیط سیال، جاسازی شده تا از لحاظ مکانیکی و دمایی نسبت به سیال ایزوله باشد. در داخل ترانسمیتر،اتصالات مربوط به مدارات الکترونیکی سنسور، دارای لایه های محافظ شیشه ای (Glass sintering) بوده که باعث ایزولاسیون بالای هسته فلزی سیم و انعطاف پذیری مدار الکترونیکی شده و از وقوع ولتاژ گذرا حفاظت می کند.

ویژگی ها:

 •  بازه اندازه گیری 10kPa تا 1MPa
 • مجهز به سنسور مونوسیلیکونی
 • پشتیبانی از پروتکل HART TASMP800-DST
دانلود اطلاعات کمپین فروش
چت واتس اپ ۰۹۱۰۹۵۰۶۶۹۶

 


ترانسمیتر فشار تفاضلی مدل: TADMP300-DST

ترانسمیتر فشار مونوسیلیکونی مدل TADMP300-DST به طور خاص برای اندازه گیری فشار تفاضلی است. رنج اندازه گیری فشار تفاضلی در این ترانسمیتر 200Pa الی 10MPa است. سیگنال خروجی این ترانسمیتر جریان 4 تا 20 میلی آمپر است و از پروتکل HART نیز پشتیبانی می کند.
سنسور فشار مونو سیلیکونی این ترانسمیتر، در قسمت بالای بدنه فلزی و با فاصله نسبت به محیط سیال، جاسازی شده تا از لحاظ مکانیکی و دمایی نسبت به سیال ایزوله باشد. در داخل ترانسمیتر، اتصالات مربوط به مدارات الکترونیکی سنسور، دارای لایه های محافظ شیشه ای (Glass sintering) بوده که باعث ایزولاسیون بالای هسته فلزی سیم و انعطاف پذیری مدار الکترونیکی شده و از وقوع ولتاژ گذرا حفاظت می کند.

ویژگی ها:

 • بازه اندازه گیری 200Pa تا 10MPa
 • مجهز به سنسور مونوسیلیکونی
 • پشتیبانی از پروتکل HART TADMP300-DST
دانلود اطلاعات کمپین فروش
چت واتس اپ ۰۹۱۰۹۵۰۶۶۹۶

 


ترانسمیتر فشار گیج مدل: TASMP800-TST-S

ترانسمیتر فشار مونوسیلیکونی مدل TASMP800-TST-S به طور خاص برای اندازه گیری فشار گیج و فشار مطلق است. رنج اندازه گیری فشار گیج در این ترانسمیتر 100kPa- الی 1MPa و حداقل بازه اندازه گیری آن 5kPa است. رنج اندازه گیری فشار مطلق در این ترانسمیتر 0 الی 1MPa است و حداقل بازه اندازه گیری آن 10kPa است. سیگنال خروجی این ترانسمیتر جریان 4 تا 20 میلی آمپر است و از پروتکل HART نیز پشتیبانی می کند.
سنسور فشار مونو سیلیکونی این ترانسمیتر، در قسمت بالای بدنه فلزی و با فاصله نسبت به محیط سیال، جاسازی شده تا از لحاظ مکانیکی و دمایی نسبت به سیال ایزوله باشد. در داخل ترانسمیتر،اتصالات مربوط به مدارات الکترونیکی سنسور، دارای لایه های محافظ شیشه ای (Glass sintering) بوده که باعث ایزولاسیون بالای هسته فلزی سیم و انعطاف پذیری مدار الکترونیکی شده و از وقوع ولتاژ گذرا حفاظت می کند.

ویژگی ها:

 • بازه اندازه گیری 100kPa- تا 1MPa
 • مجهز به سنسور مونوسیلیکونی
 • پشتیبانی از پروتکل HART TASMP800-TST-S
دانلود اطلاعات کمپین فروش
چت واتس اپ ۰۹۱۰۹۵۰۶۶۹۶

 


ترانسمیتر فشار گیج مدل: TADMP300-TST-S

ترانسمیتر فشار مونوسیلیکونی مدل TADMP300-TST-S به طور خاص برای اندازه گیری فشار گیج بوده و بازه اندازه گیری آن 2kPa الی 40MPa می باشد. سیگنال خروجی این ترانسمیتر جریان 4 تا 20 میلی آمپر است و از پروتکل HART نیز پشتیبانی می کند.
سنسور فشار مونو سیلیکونی این ترانسمیتر، در قسمت بالای بدنه فلزی و با فاصله نسبت به محیط سیال، جاسازی شده تا از لحاظ مکانیکی و دمایی نسبت به سیال ایزوله باشد.
در داخل ترانسمیتر،اتصالات مربوط به مدارات الکترونیکی سنسور، دارای لایه های محافظ شیشه ای (Glass sintering) بوده که باعث ایزولاسیون بالای هسته فلزی سیم و انعطاف پذیری مدار الکترونیکی شده و از وقوع ولتاژ گذرا حفاظت می کند.

ویژگی ها:

 • بازه اندازه گیری(2kPa تا 40MPa)
 • مجهز به سنسور مونوسیلیکونی
 • پشتیبانی از پروتکل(HART) TADMP300-TST-S
دانلود اطلاعات کمپین فروش
چت واتس اپ ۰۹۱۰۹۵۰۶۶۹۶